Rekordvinst för Scandlines AG

Scandlines AG vinst för 2006 blev rekordhög, EUR 103,1 miljoner vilket innebär en ökning med 47 procent jämfört med föregående år. Under året sålde Scandlines en aktiepost i Mols Linien A/S, vilket gav ett tillskott på EUR 11,1 miljoner. Scandlines sålde tio procent, men behåller 30 procent i Mols-Linien. Omsättningen under året var EUR 546,9 miljoner och rörelseresultatet uppgick till EUR 76 miljoner. Scandlines färjelinjer hade 20 miljoner passagerare och 4,2 miljoner bilar under 2006. Utdelningen till aktieägarna blev EUR 100 miljoner. Trots det goda resultatet är framtiden osäker för Scandlines beroende på att de bägge ägarna, danska transportministeriet och Deutche Bahn, är oense om vem som ska få köpa företaget.