Rekordvinst för A.P. Møller-Mærsk

A.P. Møller-Maersk hade ett rekordår förra året. Vinsten blev DKK 24,3 miljarder, inklusive en reavinst på 5,95 miljarder från försäljningen av Maersk Data till IBM. Intäkterna uppgick till DKK 166 miljarder att jämföra med DKK 157,1 miljarder 2003. Skatten blev DKK 9,1 miljarder. Per division blev resultatet:Maersk-Sealand inklusive Safmarine: Intäkter DKK 94,7 miljarder, vinst efter skatt DKK 8,4 miljarder.Tank och offshore: Intäkter DKK 15,9 miljarder, vinst 3 miljarder.Olje- och gasutvinning: Intäkter 20,1 miljarder, vinst DKK 6,6 miljarder.Butikskedjor: Intäkter DKK 23,3 miljarder, vinst DKK 1,3 miljarder.Varv, flyg och industri: Intäkter DKK 19,1 miljarder, vinst DKK 1,7 miljarder.Enligt bolaget hade Maersk Air och varven ett svårt år förra året och resultatet är otillfredställande. Övriga affärsområden hade både högre intäkter och högre vinst jämfört med året innan. Styrelsen föreslår en utdelning på DKK 450 per aktie med DKK 1.000 i nominellt värde. Totalt delas DKK 1.978 miljoner ut. Under förra året sålde koncernen fartyg och riggar för totalt DKK fyra miljarder av vilket DKK 974 miljoner var från försäljning av tankfartyg.Kapitalet ökade från DKK 92,1 miljarder i slutet av 2003 till DKK 114,2 miljarder. För 2005 räknar man med en resultatförbättring på 5-10 procent jämfört med 2004.