Rekordvecka på EuroBridge

DFDS Tor Lines linje mellan Göteborg och Ghent, EuroBridge, hade en rekordvecka mellan 7-13 mars. Totalt transporterades 26.559 längdmeter rullande last samt 2.885 fabriksnya bilar av de fyra fartyg som betjänar linjen. Orsaken är att Tor Line ökat kapaciteten och att man har tre avgångar i veckan från Göteborg istället för tidigare två.