Rekordstor orderportfölj hos Aker Yards

Vid första kvartalets utgång hade Aker Yards beställningar på 148 fartyg värda drygt NOK 86 miljarder. NOK 14,7 miljarder har tillkommit under årets första tre månader. Orderportföljen vid den här tiden förra året var cirka NOK 48 miljarder. Enligt Aker Yards första delårsrapport är företagets underleverantörer under hård press för att undvika förseningar. Vinstmarginalerna är dock små. Trots att inkomsterna ökade från NOK 5,4 miljarder till NOK 8,4 miljarder under det första kvartalet förbättrades resultatet från NOK 290 miljoner till bara NOK 320 miljoner. Resultatet efter skatt föll faktiskt från NOK 221 miljoner under det första kvartalet 2006 till NOK 203 miljoner under årets första kvartal.