Rekordstor orderbok för Aker Kvaerner

Aker Kvaerner-koncernen säkrade order till ett värde av NOK 41,6 miljarder under 2004 och värdet för inneliggande order var vid årets slut NOK 35,9 miljarder. Under fjärde kvartalet tecknades order för NOK 11,3 miljarder. Koncernens preliminära resultat för 2004 väntas den 15 februari.