Rekordresultat för TTS Marine – men annulleringar minskar orderboken

TTS Marine, ett bolag som utvecklar och säljer utrustning för fartyg, hamnar och olje- och gasinstallationer, rapporterar en rekordomsättning för 2008 på NOK 4.196 miljoner, en ökning med 70 procent jämfört med 2007. Företagets resultat före avskrivningar var NOK 208,6 miljoner, en ökning med 24 procent mot föregående år. Värdet på inneliggande orderbok i början på 2009 var 8.159 miljoner, en ökning med 17 procent jämfört med för tolv månader sedan.– Som en konsekvens av finanskrisen och den nedåtgående trenden i världsekonomin har vi justerat ner orderboken i slutet på året med NOK 600 miljoner, baserat på bekräftade och förväntade annulleringar. Vi förväntar oss att vi måste göra ytterligare minskningar på omkring NOK 400 miljoner under 2009 av samma skäl. Samtidigt har vi landat nya kontrakt till ett värde av NOK 500 miljoner, säger bolagets vd Johannes D Neteland, i en kommentar.