Rekordresultat för Transatlantics offshore-fartyg

TransViking, som är hälftenägt av Transatlantic i Skärhamn, har räknat hem dagsrater på över GBP 200,000 för ett antal offshoreuppdrag under oktober för sina offshorefartyg, som haft ett högt kapacitetsutnyttjande under månaden. Sammantaget har detta inneburit ett rekordresultat för perioden för Transatlantics affärsområde offshore. Man räknar med en fortsatt stark marknad under resten av året, men med stora svängningar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.