Rekordresultat för Bergen Group

Norska Bergen Group, som nyligen sålde Landskronavarvet till Öresundsvarvet, levererar en rekordomsättning för 2009 på NOK 5,1 miljarder, en ökning med 36 procent jämfört med 2008. Resultatet för av- och nedskrivningar (EBIDTA) landar på NOK 416 miljoner, jämfört med 191 miljoner 2008. Rörelseresultatet skrivs till NOK 239 miljoner, jämfört med 112 miljoner föregående år.Under fjärde kvartalet i fjol sjönk orderreserverna från 5 miljarder till 4,2 miljarder. ”Orderreserven värderas som tillräcklig för att säkra en aktivitetsnivå i linje med fjolåret i flera av koncernens företag. Utmaningarna är knutna till offshore första halvåret och skeppsbyggnad under det fjärde kvartalet”, står det i rapporten.