Fotograf: Naquib Hossain

Kategori: Skeppsbyggnad

Rekordmånga europeiska fartyg till skrot i Asien

Förra året skickade europeiska rederier 365 fartyg till Asien för upphuggning, en 75-procentig ökning jämfört med 2011, skriver organisationen NGO Shipbreaking Platform.

Av dessa 365 var 167 grekiskkontrollerade och 48 tyskkontrollerade. Norska rederier kontrollerade 23, Danska sex och svenska tre.

 NGO Shipbreaking Platform menar att europeiska rederier skall förbjudas att skicka fartyg till upphuggning i tredje världen utan att detta skall ske under ordnade former inom EU eller i andra utvecklade länder. Enligt organisationen är det då ett problem att merparten att de europeiska fartyg som skickas till Alang och andra upphuggningsstränder seglar dit under icke-EU-flaggor.

Betala hela livet

Organisationen lobbar nu därför hårt på EU-parlamentet för att införa nya skärpta bestämmelser. Bland annat vill man se en finansiell mekanism där rederier skall tvingas betala under fartygets livscykel för en säker upphuggning. Det kan ske till en fond, till en försäkring eller till ett särskilt bankonto. Mekanismen skulle också inte bara gälla fartyg flaggade inom EU utan alla fartyg som anlöper hamnar inom unionen oavsett flagg.

Parlamentet lyssnar uppenbarligen och detta har fått näringen att reagera. Enligt den internationella rederiorganisationen International Chamber of Shipping vore detta ett direkt hot mot Hongkong-konventionen för säker återvinning av fartyg som antogs av IMO 2009. Enligt ICS verkar det bakomliggande motivet vara en önskan om att skapa arbetstillfällen vid upphuggningsanläggningar i Europa 

– Förhoppningsvis kommer regeringarna i EUs medlemsländer som har skrivit under Hongkong-konventionen att ta sitt förnuft till fånga och stoppa dessa skadliga förslag innan det är försent, säger Masamichi Morooka som är ordförande i ICS.