Rekordhög vinst för Klaveness

Norska Klaveness redovisar en vinst på NOK 1.005 miljoner för 2005, att jämföra med NOK 872 miljoner året innan. Omsättningen steg från NOK 10.140 miljoner till NOK 10.380 miljoner. I slutet av förra året bestod rederiets flotta av 150 fartyg, fyra fler än 12 månader tidigare. Panamax-flottan ökade med sex fartyg till 72, medan handysizeflottan minskade med fyra till sju fartyg.