Fotograf: Lauritzen

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Offshore

Rekordavskrivning sänker Lauritzen

Danska J Lauritzen redovisar en förlust på USD 262 miljoner för det första halvåret i år, vilket är en försämring på nästan USD 200 miljoner jämfört med halvårsresultatet 2012.

Förlusten kommer som en följd av att man tvingats till nedskrivningar för flottan på hela USD 207 miljoner.

Orsakerna för nedskrivningen är enligt rederiet ett mindre än väntat behov av skytteltankers i Brasilien, kunder som inte kunnat uppfylla sina charteråtaganden och den ökande beställningen av moderna bränsleeffektiva bulkfartyg som väntas ha en negativ inverkan på marknadsförutsättningarna för Lauritzens existerande flotta.

Rederiet kommer nu att slimma flottan genom försäljningar av fartyg och man kommer gradvis att dra sig ur produkttankmarknaden.

Samtidigt är man noga med att påpeka att man har en soliditet och en kassa som väl täcker alla lånevillkor.

Rederikoncernen består av Lauritzen Tankers, Lauritzen Bulkers, Lauritzen Offshore och Lauritzen Kosan (gastank). Förra året gjorde man en förlust på närmare USD 350 miljoner och opererade en flotta på runt 180 fartyg varav en tredjedel var helägda.

För 2013 räknar Lauritzen nu med en förlust på USD 310-340 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.