Rekordantal nya order för Wärtsilä

Under fjolåret ökade Wärtsiläs omsättning med 27 procent till EUR 3,19 miljarder. Resultatet före skatter uppgick till EUR 447 miljoner. Orderingången var rekordhög och i slutet av fjolåret hade affärsområdet Ship Power motorer i order till ett värde av EUR 3,02 miljarder. Omkring hälften av beställningarna gällde offshore- och LNG-fartyg. Wärtsilä räknar med att den goda efterfrågan kommer att fortsätta åtminstone under den första halvan av 2007.