Rekord i Finlands sjöburna utrikeshandel

Finländska sjöfartsverkets statistik visar att det i Finlands hamnar lossades och lastades totalt 95,9 miljoner ton gods i utrikes trafik under år 2004, vilket är nytt rekord. Både inom exporten och importen noterades en ökning. Transittrafiken, som ingår i siffran ovan, uppgick till 5,6 miljoner ton.Även inom passagerartrafiken sattes nytt rekord med 16,2 miljoner resenärer. Speciellt kraftigt ökade resandet på linjen Helsingfors–Tallinn som en följd av Estlands EU-medlemskap.