Rekord för Stockholms Hamnar

11,7 miljoner passagerare reste via Stockholms Hamnar under 2008, vilket är en rekordnotering och en ökning med fyra procent jämfört med föregående år. Passagerarna reste över Östersjön via Stockholms Hamnars tre hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn till Finland, Estland, Lettland, Polen, Gotland samt med internationella kryssningar. Största uppgången såg kryssningstrafiken som landade på 686.000 passagerare, en uppgång med 29 procent.