Rekord för danskregistrerat tonnage

De tre danska fartygsregistren har nått sin högsta nivå någonsin. Totalt var elva miljoner brutto registrerat i slutet av april. Registren är DIS, Fartøjsfortegnelsen och det vanliga registret. Sammanlagt är omkring 12.000 fartyg flaggade i registren. Det största registret är DIS som består av 545 fartyg med ett totalt brutto på 10,6 miljoner. Den rekordhöga noteringen för de danska registren är en milstolpe för Danmark. Landets mål att är bli den ledande maritima sjöfartsnationen 2015, skriver den danska sjöfartsmyndigheten i ett uttalande.