”Regina Baltica” tillbaka i trafik till veckoslutet

Vid grundstötningen förra tisdagen fick ”Regina Baltica” skador i fören och vatten läckte in i förpiken. Tekniske inspektören Tanel Hinno vid Tallink säger till SST att Turku Repair Yard i Nådendal byter ut mellan 6 och 7 ton stål i fören.– I kväll får vi veta om fartyget är tillbaka i trafik på linjen Tallinn–Stockholm på torsdag eller lördag, säger Hinno.