Kategori: Politik

Regeringens handlingsplan möts med skepsis

– Det är bra att regeringen har lagt fram en handlingsplan för sjöfarten men det är ingenting som får svenska rederier att flagga svenskt igen, säger Sveriges Redareförenings ordförande och tillika Walleniusrederiernas vd Anders Boman, direkt efter att infrastrukturminister Catharian Elmsäther-Svärdh presenterat regeringens ”Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft”.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]��.

– Jag som försöker jobba med att akut rädda kvar det som finns kvar av svensk sjöfart finner inte mycket akuta åtgärder i handlingsplanen. Skatter och avgifter behöver åtgärdas akut, säger Christer Themnér, SEKO Sjöfolk, som liksom Anna Hammargren är tacksam för att handlingsplanen äntligen kommit men ändå är tveksam.

– Jag uppskattar formuleringen i handlingsplanen att ”vi ska ha en stark svensk sjöfart och fler svenskflaggade fartyg” men det är lite svepande. Jag saknar en tidsplan och en målsättning för tonnageskatteutredningen. Det är lite oklart med tidsaspekten i handlingsplanen för dels står det att det brådskar att hindra utflaggningen och dels står det att man ska invänta utredningar, säger Anna Hammargren och fortsätter med ömsom ris och ömsom ros.

– Det är jättebra att det ser ut som att vi äntligen får EU:s regler om Inland waterways men det brådskar för vi ser redan hur holländska redare vill komma in på marknaden där vi vill skapa svenska jobb.

Ett par punkter från ”Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft” kan nämnas:

– ny utredning av tonnageskatt – oklart när den ska vara klar; – direktiv under våren, EU-anpassning av regler för sjöfartsstöd – kan börja gälla från och med 2014; – införande av EU:s regler för inre vattenvägar – kan vara på plats andra halvåret 2014; – ny utredning av konsekvenserna av EU:s svaveldirektiv; – fortlöpande uppdrag till Trafikanalys att analysera sjöfartens konkurenssituation; – Transportstyrelsen ska få i uppdrag att utreda övervaknings- och sanktionssystem för att svaveldirektivet efterlevs; – ingen öppning av marknaden för lotsning; – proposition om att tillåta beväpnade vakter på svenskflaggade fartyg kommer i februari; – ökad delegering från svenska myndigheter till klassningssällskapen; – inget förslag om SIS; samt – uppmaning till arbetsmarknadens parter att förhandla om TAP.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]