Regeringen vill slopa medborgarskapskrav för befälhavare

Efter kritik från EU-kommissionen har näringsdepartementet nu skickat ut en remiss där man vill slopa kravet på svenskt medborgarskap för befälhavare på svenskflaggade handelsfartyg och fiskefartyg med ett brutto på minst 20. Kommissionen anser att kravet är ett hinder för den fria rörligheten även om Sjöfartsverket regelmässigt ger dispenser för EES-medborgare. Regeringen vill dock gå ett steg längre och ta bort medborgarskapskravet helt och hållet, alltså också för icke-EES-medborgare.