Regeringen vill se utsläppshandel för svavel och kväve

Infrastrukturminister Åsa Torstensson och miljöminister Andreas Carlgren vill att sjöfarten ska ingå i handeln med utsläppsrätter. Regeringen kommer att ta initiativ till att utveckla ett handelssystem för SOx och NOx, skriver de i en debattartikel i Dagens Industri. Sjöfartsverket ska nu djupare utreda förutsättningarna. Den svenska regeringen kommer dessutom att begära att EU-kommissionen lägger fram förslag på ett utsläppshandelssystem för svavel och kväve i Europa.