Fotograf: Sébastien Bertrand

Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning | Hamn/Logistik

Regeringen stöttar sjöfartsprojekt

Regeringen tillstyrker ansökningar om medfinansiering från ett 25-tal sjöfartsprojekt till EU:s TEN-T-program. Bland annat gäller det projekt med anknytning till svaveldirektivet.

Totalt handlar det om 56 transportprojekt som regeringen nu beslutat att tillstyrka för vidare ansökan till den så kallade CEF-fonden (Connecting Europe Facility-fonden eller som den också kallas: EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa), vilket enkelt uttryckt är finansieringsdelen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Formellt är alltså CEF-fonden en del av TEN-T-programmet, som är den övergripande benämningen på det omfattande EU-arbetet med att utveckla det europeiska transportsystemet.

Sedan i höstas

Arbetet med den svenska ansökningsprocessen har samordnats av Trafikverket och pågått sedan i höstas, då åtta miljarder euro utlystes för projekt inom samtliga medlemsländer. Dessutom utlystes ytterligare fyra miljarder som öronmärktes för de så kallade sammanhållningsländerna (däribland Irland, Portugal och Grekland).

För de 56 svenska projektens del har man nu ansökt om medfinansiering till ett belopp som uppgår till över en halv miljard euro, och i den långa listan med projekt – av vilka ett flertal handlar om järnvägen – återfinns alltså cirka 25 olika projekt med anknytning till sjöfart.

”Smörjmedel”

Bland annat gäller det projektet ”Solution 4 future”, som är benämningen på det ZVT-projekt som gäller Terntanks kommande LNG-drivna tankfartyg och är uppföljaren till det tidigare beviljade ”Baltic SO2lution”-projektet.

På listan finns för övrigt flera projekt med anknytning till seca-direktivet, något som infrastrukturminister Anna Johansson särskilt framhåller i en kommentar.

– Aktörerna har förberett sina projekt väl inför ansökan, nu hoppas vi att så många som möjligt går hela vägen. På listan över de transportprojekt som nu skickas till EU-kommissionen återfinns Norrbotniabanan, liksom flera projekt inom sjöfarten som vill ha smörjmedel för att möta kraven i och med det nya svaveldirektivet.

Hamnar och LNG

Bland övriga sjöfartsprojekt kan nämnas det så kallade FAMOS-projektet – som syftar till att sjömäta Östersjöns botten – samt Stockholms Hamnars utvecklingsprojekt i Värtahamnen och Kapellskär, där ansökan sker i samarbete med fyra finska hamnar eftersom projektets syfte är att förbättra sjötransporterna mellan Sverige och Finland.

Ytterligare exempel är ett LNG-projekt i Helsingborgs och Trelleborgs hamnar samt ett projekt vars mål är eldrivna färjor mellan Helsingborg och Helsingör.

Regeringens beslut att tillstyrka de 56 transportprojekten är det sista steget i den svenska ansökningsprocessen. Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som får bidrag från fonden.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Hur hamnar ett projekt som ”Norrbotniabanan” på sjöfatens lista? Ett projekt som dessutom inte borde drivas alls. Varför skall medel användas till projekt som inte behövs? Skall vi kalla det för politiska projekt? Sådana projekt som uppstår inom den inhemska gruppolitiken. ”Om Ni stöttar detta projekt får ni vårt stöd!”

Artikeln är stängd för fler kommentarer