Kategori: Miljö | Politik

Regeringen stöttar LNG- och metanolprojekt

Regeringen beslutade vid torsdagens sammanträde att stödja tolv ansökningar inom ramen för EU:s TNT-T sjömotorvägar.

– Regeringens mål är att förbättra den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Att stödja sjömotorvägsprojekten är ett viktigt steg för att främja ny teknik, kunskap och möta framtidens krav, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. 

Bland de ansökningar som nu ska skickas vidare till EU-kommissionen med den svenska regeringens välsignelse finns följande:

– LNG Rotterdam-Göteborg som ska utveckla infrastrukturen för gasdrivna fartyg;

– Bothnia LNG som bland annat innehåller en LNG-anläggning i Tornio;

– Baltic and Black Sea Ports som syftar till att skapa bättre geografisk spridning för LNG-distribution med hamnarna i Trelleborg, Sundsvall, Gdansk, Gdynia, Varna och Burgos som partners;

– LNG transport-infrastrukturprojektet med Brofjorden som bas;

– Metanolprojektet där Stena och Wärtsilä vill starta ett fullskaleprojekt på en Tysklandsfärja; samt

– ett projekt med en lättviktsskrubber på ett eller två rorofartyg.

EU-kommissionen har totalt avsatt EUR 1,3 miljarder inom ramen för det fleråriga programmet för 2012. Till detta kommer statlig och regional finansiering samt näringslivsfinansiering.