Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Regeringen satsar 150 miljoner på eko-bonus

Av regeringens höstbudget framgår att regeringen satsar 50 miljoner kronor per år i tre år på att flytta gods från väg till sjöfart genom ett tillfälligt eko-bonussystem.

På föreningen Svensk Sjöfart välkomnar man beskedet.

– Regeringens satsning kan påverka utvecklingen till en positiv riktning mot ökad säkerhet, färre utsläpp och köer. I dag transporteras tre procent av Sveriges inrikes transporter med sjöfart, till skillnad från i Europa där närsjöfarten står för 40 procent av godstransporterna. Sjöfartens möjligheter att bidra ytterligare är därför mycket stora och vi har redan i dag rederier som ser att denna satsning kommer att göra skillnad för att få mer gods med sjöfart längs Sveriges kuster och sjöfartens inland, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

Höjda avgifter

Samtidigt innebär höjningen av farleds- och lotsavgifterna stora kostnader de närmsta två åren.

– Vi välkomnar denna satsning även om det är olyckligt att regeringen samtidigt höjer sjöfartens avgifter med 100 miljoner 2017 och ytterligare 100 miljoner 2018. Detta riskerar att motverka den ansats som regeringen nu gör med eko-bonus, säger Rikard Engström.

Behövs varaktig satsning

Pia Berglund, vice vd på Svensk Sjöfart, anser att en varaktig satsning behöver göras för att minska skillnaderna mellan land- och sjötransporter och för att uppnå de önskade resultaten.

– En mer permanentat utjämning av skillnaderna mellan land- och sjötransporter behövs och för att göra detta krävs att systemet inte bara är tillfälligt. Regeringens satsning är dock en bra start för att få över gods som i dag inte väljer sjövägen, säger Pia Berglund.

På Svensk Sjöfarts hemsida finns fakta om hur eko-bonusen fungerar.