Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Arbetsmiljö | Myndigheter | Politik

Regeringen låter utreda livsvillkoren ombord

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbets- och levnadsförhållanden ombord kan förbättras.
Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda arbets- och levnadsvillkor ombord. De ska också föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Målsättningen är att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft, anger regeringen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]� säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Målsättningen är att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft, anger regeringen.

Transportstyrelsen ska enligt uppdraget särskilt fokusera på vad som kan göras för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord. Bakgrunden är att Transportstyrelsen har identifierat brister i skydd mot olyckor, undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord och förekomst av trakasserier av anställda på fartyg som trafikerar svenska farvatten.

I en rapport från hösten 2019 skriver Transportstyrelsen bland annat:

  • Sett till fartygens efterlevnad av sjöarbetskonventionen har fartygen oftast brister relaterat till bristande skydd mot olyckor.
  • Resultatet av enkät indikerar att det är vanligare med kränkande handlingar och trakasserier ombord på fartyg jämfört med på arbetsmarknaden i sin helhet. Kön är den vanligaste orsaken, men även ålder, maktförhållanden och hierarki uppges ligga till grund för kränkande handlingar och trakasserier.
  • Intendenturpersonalen och kvinnliga sjömän upplever generellt en sämre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Under innevarande år har det även inkommit signaler om att den psykiska ohälsan bland sjömän på fartyg är stor med anledning av den pågående coronapandemin, skriver regeringen.

– Sverige ska gå före när det gäller goda villkor för personal på fartyg som trafikerar svenska vatten. Det ökar attraktiviteten för sjöfartsnäringen och förbättrar säkerheten till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i regeringens pressmeddelande.

Senast den 1 maj nästa år ska myndigheten redovisa resultatet av utredningen till Infrastrukturdepartementet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]