Regeringen lägger ned HKF som självständig myndighet

Handelsflottans kultur- och fritidsråd upphör som självständig myndighet 2007. Verksamheten skall då föras över till Sjöfartsverket. Det framgår av regeringens budgetproposition, som i övrigt inte innehåller några större nyheter på sjöfartens område. Förslaget om överförande av HKF:s verksamhet till Sjöfartsverket kommer från den senaste HKF-utredningen, som fått mycket kritik från parterna på sjöarbetsmarknaden. Regeringen motiverar åtgärden med att det kommer att bli lägre administrationskostnader när verksamheten hamnar hos Sjöfartsverket.