Regeringen lägger ned HKF som självständig myndighet

Handelsflottans kultur- och fritidsråd upphör som självständig myndighet 2007. Verksamheten skall då föras över till Sjöfartsverket. Det framgår av regeringens budgetproposition, som i övrigt inte innehåller några större nyheter på sjöfartens område. Förslaget om överförande av HKF:s verksamhet till Sjöfartsverket kommer från den senaste HKF-utredningen, som fått mycket kritik från parterna på sjöarbetsmarknaden. Regeringen motiverar åtgärden med att det kommer att bli lägre administrationskostnader när verksamheten hamnar hos Sjöfartsverket.Kommentarerna från parterna är övervägande mycket kritiska. – Det här är för jävligt och frågan borde ha skötts på ett helt annat sätt, säger Kenny Reinhold, ordförande i SEKO-Sjöfolk. – Det är ett fullständigt missriktat beslut som saknar all förankring i branschen, säger Pieter Sprangers på Sjöfartens Arbetsgivareförbund. – Det här har jag väntat på länge, regeringen har i många år försökt bli av med HKF, säger Christer Lindvall, vd på Sveriges Fartygsbefälsförening.– Det är ledsamt, inte minst för HKF:s personal, men nu är det viktigaste att säkerställa att verksamheten fortsätter, säger Lindvall.– Det här var inte bra, säger Christer Themnér, vd på Sjöbefälsförbundet. Jag ser mycket pessimistiskt på framtiden om verksamheten skall tas över av Sjöfartsverket. Han tycker också det är konstigt att en regering som under senare år skapat en massa mer eller mindre märkliga myndigheter, nu lägger ned en annan som är väl fungerande och mycket uppskattad.Flera menar att beslutet kan minska det direkta inflytande parterna – som representerar brukarna av HKF:s tjänster, de ombordanställda – har i verksamheten genom att man sitter i HKF:s styrelse. Man tycker också att beslutet har tagits på fel sätt och att regeringen borde ha tagit större hänsyn till parternas inställning, särskilt som HKF:s verksamhet inte finansieras skattevägen utan genom avgifter som sjöfarten och sjöfolket betalar.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]