Regeringen kan ge SIS-besked inom dagar

– Det är det vi håller på att tittar på just nu, det kanske kommer inom de närmsta dagarna, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i en intervju med Sveriges Radio på frågan om när regeringen tänker lämna besked om ett internationellt register. I utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar som presenterades i fjol menade utredaren Jonas Bjelfvenstam att bemanningskostnaderna på svenskflaggade fartyg snarast måste sänkas för att svensk sjöfart i internationell trafik ska vara konkurrenskraftig. Sedan dess har det varit tyst från regeringen som hoppades på att arbetsmarknadens parter gemensamt skulle finna en lösning, men samtalen mellan fack och arbetsgivare bröt samman. Och eftersom allt fler svenskflaggade fartyg byter flagg börjar situationen bli akut, vilket inte minst bristen på praktikplatser för sjöbefäls- och manskapselever visar på.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.