Regeringen förklarar Norvik-nej

Regeringen beslutade redan i slutet av mars att inte stödja Stockholms hamnars ansökan om EU-medel inom ramen för sjömotorvägsprojektet, men man har dröjt till nu med att vidare motivera regeringsbeslutet. Motiveringen kommer i ett interpellationssvar i riksdagen till Mikael Damberg (s).– EU:s budget för sjömotorvägsprojektet är begränsad och att tro, som Mikael Damberg, att Stockholms Hamn skulle kunna få 200–300 miljoner är helt felaktigt och orealistiskt, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson (c).Interpellationsdebatten utvecklades snabbt till en debatt om för och emot Norviks hamn, trots att det inte var meningen och ministern fick upprepade gånger påpeka att etableringen av hamnen är en kommunal fråga. Dessutom väljer regeringen bort ytterligare två av totalt sju inlämnade ansökningar, det är alltså inte bara Norvik som fått nej.– De projekt som regeringen avser att arbeta vidare med i den här omgången är Karlshamn–Klaipeda, Karlskrona–Gdynia, Ystad–Swinoujscie och Trelleborg–Sassnitz. Dessa projekt är att föredra ur ett sammantaget nationellt transportperspektiv då de redan i dag utgör viktiga nationella noder i det svenska godstransportsystemet som gör att de medför att redan befintlig infrastruktur används mer optimalt, säger Åsa Torstensson.Det framgår också i debatten, och i uppgifter från näringsdepartementet direkt till SST, att det funnits kvalitetsskillnader mellan de sju ansökningarna.– Jag vill också upprepa att kvalitet underbyggd i ansökan också är en avgörande del. Det har naturligtvis visat sig att dem vi har prioriterat har haft större förutsättningar att gå vidare.