Inom affärsområdet Färjelinjer noterar Stena AB en ökning av fraktvolymerna på 15 procent.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Reducerad förlust för Stena

Stena AB redovisar fortfarande en rejäl förlust för första halvåret 2021, men resultatet är avsevärt bättre än motsvarande period 2020.
Stena AB redovisar en förlust på -846 miljoner kronor första halvåret 2021 jämfört med närmare -2,7 miljarder kronor första halvåret 2020. Omsättningen uppgick till närmare 17 miljarder kronor första halvåret 2021 (16,6 miljarder första halvåret 2020) och rörelseresultatet till -357 miljoner kronor (-756 miljoner).

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]iljarder kronor första halvåret 2020. Omsättningen uppgick till närmare 17 miljarder kronor första halvåret 2021 (16,6 miljarder första halvåret 2020) och rörelseresultatet till -357 miljoner kronor (-756 miljoner).

Inom Stena AB står verksamheter inom sjöfart och offshore för cirka två tredjedelar av omsättningen. Färjelinjer har den största omsättningen av de olika affärsområdena. Den uppgick till närmare 5,2 miljarder kronor första halvåret 2021 och har ökat märkbart jämfört med första halvåret 2020. Men fortfarande är det en bit kvar till nivån för senaste ”normala” första halvår 2019 med närmare 6,6 miljarder kronor.

En sammanställning av rörelseresultaten för de olika segmenten visar att sjöfarten har tuffa tider. Av de olika affärsområdena redovisar Färjelinjer en kraftig resultatförbättring, men rörelseresultatet för första halvåret är fortfarande negativt på -126 miljoner kronor. Däremot är rörelseresultatet för andra kvartalet positivt, 171 miljoner kronor. Det är fortsatt ansträngt på passagerar- och personbilssidan, men det kompenseras av starka fraktvolymer och kostnadsnedskärningar. Fraktvolymerna har gått upp med 15 procent.

Affärsområdet Shipping påverkas starkt av den katastrofala tankmarknaden och redovisar ett negativt rörelseresultat på -204 miljoner kronor. Inom affärsområdet har verksamheten roro ett positivt rörelseresultat på 31 miljoner kronor, medan tankfarten går på minus med -325 miljoner kronor. Första halvåret 2020 var rörelseresultatet 650 miljoner på plus för tank.

Offshore Drilling redovisar emellertid det svagaste halvårsresultatet av affärsområdena inom koncernen med ett negativt rörelseresultat på -1,6 miljarder kronor. Bäst går det för affärsområdet Fastigheter som redovisar ett endast marginellt sämre rörelseresultat än i fjol på 1,3 miljarder kronor.

Fakta: Affärsområden i Stena AB-koncernen

  • Färjelinjer (Stena Line)
  • Offshore Drilling (Stena Drilling)
  • Shipping (Stena RoRo, Stena Bulk, Northern Marine Group och Stena Teknik)
  • Fastigheter
  • Nya Affärer
[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]