Rederinämndens ledamöter och Sjöfartsverkets styrelseledamöter utnämnda

Regeringen har nu utsett ledamöterna i Rederinämnden för perioden första juni 2008 till 31 maj 2009. Gunilla Malmlöf har valts till ordförande. Övriga ledamöter är Christina Striby, Börje Hermansson, och Svante O. Johansson. Regeringen har också utsett en ny styrelse till Sjöfartsverket för perioden första juni 2008 till 31 maj 2009. Jan Sundling blir ordförande i styrelsen. Övriga ledamöter är Guy Erling, Lars Johansson, Eva Nypelius, Lena Göthberg, Margareta Lützhöft, Elisabeth Nyström, Ann Frisk, Billy Wallroth, Tapani Hoffren och Göte Karlsson. I styrelsen ingår också generaldirektören för Sjöfartsverket, Jan-Olof Selén.