Rederiernas branschorganisationer går samman i Finland

Verksamheterna inom Finlands Rederiförening, Fraktfartygsföreningen och Ålands Redarförening sammanslås till en ny förening Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, som inleder sin verksamhet den 1 juni 2008. Detta uppges förstärka rederinäringens intressebevakning eftersom en gemensam organisation effektivare kan förmedla ett samstämmigt budskap till bl.a. politiska beslutsfattare och handläggande tjänstemän. Rederierna i Finland rf kommer att ha kontor i Helsingfors och Mariehamn. För närvarande har de tre intresseorganisationerna sammanlagt 27 medlemsrederier med 110 fartyg under finsk flagg.Verksamheten inom de tre nuvarande rederiorganisationerna kommer att upphöra. Rederierna i Finland rf organiseras i tre sektioner som leds av de verkställande direktörerna för de nuvarande föreningarna. Mika Nykänen ansvarar för sjöfartspolitik och kontakter till massmedia, Hans Ahlström för färjorna och Olof Widén för lastfartygen. Till föreningens ordförande har utsetts Rettig Oy Ab Bores verkställande direktör Thomas Franck.