Amorella och Silja Symphony i Oxdjupet utanför Stockholm sommaren 2021.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Rederier inför bränsletillägg – andra går på LNG

Viking Line och Tallink Silja inför bränsletillägg för reguljärresor och kryssningar på grund av bränsleprisernas utveckling. Att dieselpriset gått förbi LNG-priset har fått Wasaline att öka mängden LNG.

Den ryska invasionen av Ukraina har fått stora konsekvenser för utvecklingen av bränslepriserna, vilket bland annat drabbar sjöfarten. För att kompensera för ökande kostnader har därför både Viking Line och Tallink Silja beslutat att införa bränsletillägg från passagerarna, både för de som åker på kryssningar och reguljära resor.

– Vi är tvungna att ta till detta exceptionella arrangemang eftersom bränslepriset på kort tid stigit avsevärt mer än väntat. Ingen lättnad är i sikte, och eftersom bolagets ekonomi till följd av den långa pandemin är ansträngd klarar vi inte längre av några extrakostnader vid sidan av alla andra tilläggskostnader, säger Viking Lines försäljningsdirektör Kaj Takolander i ett pressmeddelande.

Viking Line började ta ut tillägget för alla nya bokningar på alla linjer från och med den 10 mars fram till den sista augusti.

Hade inget val

Tallink Silja införde bränsletillägg från och med den 14 mars på samtliga rederiets linjer förutom mellan Helsingfors och Tallinn. 

– Den nuvarande situationen ger oss tyvärr inget annat val än att införa ett tillfälligt bränsletillägg. Vi har lagt tilläggsavgiften på lägsta möjliga nivå för att säkerställa att vi kan fortsätta vår verksamhet men samtidigt göra allt vi kan för att våra passagerare inte ska drabbas alltför hårt. Vi är medvetna om att många drabbas av generella prisökningar på flera områden just nu. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen noga, och om behovet av detta bränsletillägg förändras kommer vi att fatta nya beslut, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene i en kommentar till bolagets beslut.

Tilläggets storlek varierar beroende på linje, men sträcker sig från 19 kronor upp till som mest 58 kronor för båda rederierna.

Wasaline ökar andelen LNG

Wasaline, som driver trafik mellan Umeå och Vasa med nybygget Aurora Botnia, har dock valt att inte ta ut något bränsletillägg i nuläget, utan har i stället sett över valet av bränsle. Sedan december har fartyget körts med hälften LNG, hälften diesel. Men nu när priset på diesel stigit såpass mycket har de enligt Svenska Yle fått tänka om igen. Under mars kommer de att köra med närmare hundra procent LNG.

– Naturgaspriset baserar sig på medeltalet av februari. I februari var naturgaspriset högt, jo, men nu har dieselpriset gått förbi. Dieselpriserna har blivit skyhöga, säger rederiets vd Peter Ståhlberg till Yle och fortsätter:

– Vi kommer inte att höja priserna, vi får nog bara försöka rida ut det här.