Fotograf: Øresundsbron

Kategori: Container | Regelverk | Torrlast

Låga bropriser retar rederier

Scandlines och Stena Line har anmält Öresundsbrokonsortiet till EU-kommissionen. Rederierna menar att brobolaget fått olagligt statsunderstöd, vilket gjort att man kunnat sänka bropriserna oskäligt mycket och sätta konkurrensen ur spel. 

Henrik Rørbæ, Scandlines linjechef för Helsingborg-Helsingör, bekräftar för Sjöfartstidningen att de två rederierna har lämnat in en gemensam klagan till EU-kommissionen mot det dansk-svenska ägarbolaget Öresundsbrokonsortiet: 

– Ja, det stämmer. Vi anser att statsunderstödet används felaktigt sett till hur Öresundsbrokonsortiet såsom en statsägd verksamhet är finansierad, säger Henrik Rørbæ. 

Har sänkt priserna

När Öresundsbron byggdes finansierades den till stor del med lån tagna med statsgarantier – lån som ska betalas tillbaka med broavgifter. Sedan bron öppnades 2000 har emellertid Öresundsbrokonsortiet, som alltså ägs gemensamt av den svenska och danska staten, sänkt priserna med 20 procent och därmed kunnat öka sin andel av lastbilstrafiken.  

Enligt rederierna strider detta mot de båda ländernas avtal om att priserna på bron ska anpassas efter priserna på färjetrafiken, och de anser dessutom att den danska respektive svenska staten får en ökad ekonomisk belastning genom att de minskade brointäkterna kan innebära längre återbetalningstider för de pengar som de båda länderna lånat ut. 

– Statsunderstödet innebär att man får ett finansieringsförhållande som ett privat bolag inte har möjlighet att använda sig av, och det innebär också att verksamheten kan bedrivas på ett sätt där man inte behöver fokusera på den ekonomiska avkastningen eller följa uppgörelsen ifråga om de finansiella förpliktelser man har tagit på sig. Det är därför vi har bett EU-kommissionen att pröva statsunderstödet, säger Henrik Rørbæ. 

”Inget fel”  

Från Öresundskonsortiets sida anser man att man inte gjort något fel utan agerat marknadsmässigt. I ett skriftligt uttalande säger man att EU-kommissionen redan 1995 lät meddela att det rör sig om statsgarantier – inte statsunderstöd – och att det därmed handlar om en investering som är ”till gagn för samhället som helhet, och en gemensam nytta av allmänt offentligt intresse”. 

Värt att notera i sammanhanget är att antalet lastbilar som kört över Öresundsbron har ökat med omkring 30 procent sedan 2009, samtidigt som Helsingborg-Helsingör-färjorna inte har noterat någon ökning. Öresundsbron har idag 52 procent av fraktmarknaden i området, och enligt den senaste delårsrapporten gjorde man under det första halvåret 2013 ett resultat före värdeförändring på plus DKK 249 miljoner, vilket innebär en förbättring med DKK 151 jämfört med första halvåret 2012, då resultatet uppgick till DKK 98 miljoner. 

Det innebär med andra ord att resultatet på ett år har ökat med 154 procent.        

Inväntar besked 

Scandlines Öresundschef Henrik Rørbæ vill inte spekulera i hur EU-kommissionen kommer att bedöma rederiernas klagomål.  

– Nu har vi lämnat in vår klagan och nu är detta ett ärende mellan EU-kommissionen och den danska respektive svenska staten. I övrigt har jag inga kommentarer, säger Henrik Rørbæ till Sjöfartstidningen.