Rederiaktiebolaget Eckerö ökar sitt ägande i Birka Line

Bror Husell och Bengt Wiljanen säljer sina aktier i Birka Line Abp till Rederiaktiebolaget Eckerö. De representerar två stora ägarblock som tillsammans innehar 10,1 procent av aktierna. Eckerö ökar därmed sitt ägande i Birka Line till 69,1 procent.– Vårt mål är fortfarande att köpa samtliga aktier i Birka Line, kommenterar Jukka Suominen, styrelseordförande i Eckerö.– Då det blev klart att Birka Line blir ett dotterbolag till Eckerö anser vi det motiverat att verka för att skapa en enhetlig, stark åländsk rederiaktör, säger Bror Husell.