Rederi AB Gotlands Gotlandia i torrdockan hos Stockholms reparationsvarv tidigare i våras.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Reparationsvarv

Rederi AB Gotland säljer varv i Stockholm

Majoritetsägarna till Stockholms Reparationsvarv, Rederi AB Gotland, har beslutat att sälja hela sitt aktieinnehav i varvet till Lazarus Industriförvaltning AB.

Rederi AB Gotland har varit delägare i Stockholms Reparationsvarv sedan 2013 och majoritetsägare sedan 2014. Men nu säljer de hela sitt innehav om 62,5 procent av aktierna till Lazarus Industriförvaltning AB. Samtidigt säljer varvets vd Staffan Röberg, 12,5 procent av sitt innehav om totalt 37,5 procent och står kvar som minoritetsägare. Det meddelar Rederi AB Gotland i ett pressmeddelande.

– Vi har sett en positiv utveckling av Stockholms Reparationsvarv under våra år som ägare och vill tacka vd Staffan Röberg och alla medarbetare i verksamheten för ett mycket gott samarbete. Varvet kommer att utvecklas vidare under de nya ägarna som bidrar med ny kompetens, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland i pressmeddelandet.

Förändrad flotta ligger bakom

I pressmeddelandet står vidare att förändringar i Rederi AB Gotlands flotta inneburit att antalet dockningar av rederiets fartyg inom Gotlandstrafiken och produkttank minskat. Mot den bakgrunden säljer Rederi AB Gotland sitt innehav av aktierna i Stockholms Reparationsvarv.

Lazarus är ett svenskt investeringsbolag som enligt deras webbsida fokuserar på att förvärva majoritetsandelar i bolag som befinner sig i en utsatt position med finansiella eller operativa utmaningar, men där det finns en god möjlighet till operativ förbättring. Tillträdesdatumet är 1 juli 2022.