Fotograf: Rederi AB Gotland

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | Tank

Rederi AB Gotland redovisar ökad vinst

Bland annat realisationsvinst från fartygsförsäljningar kompenserar resultatförsämring inom färjetrafiken.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ing inom färjetrafiken.

Rederiaktiebolaget Gotland (publ) noterar för sitt 150:e verksamhetsår en omsättning på 1,892 miljarder kronor, vilket är i samma storleksordning som 2013. Resultatet efter finansiella poster ökade till 329 miljoner kronor, jämfört med 178 miljoner kronor 2013. Koncernens rörelseresultat uppgick till 250 miljoner kronor (172 miljoner) och resultatet efter skatt till 258 miljoner (133 miljoner).

Realisationsvinst

Resultatet påverkas av att dotterbolaget Destination Gotland redovisar en förlust efter finansiella poster på 18 miljoner kronor jämfört med föregående års vinst på 67 miljoner. Detta har motverkats av positiva resultateffekter från bland annat realisationsvinst vid försäljning av fartyg. Under året såldes produkttankfartygen Anna Victoria på 75.000 dwt och Wisby Wave på 7.500 dwt.

Med anledning av bolagets 150-årsjubileum föreslår styrelsen en extra utdelning om 1 krona 50 öre i tillägg till ordinarie utdelning om 5 kronor 10 öre.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]