Kategori: Folk/företag | Politik

Redareföreningen överens med facket

Sveriges redareförening och Sjöfartens arbetsgivareförbund å ena sidan och Sjöbefälsförenignen och Seko Sjöfolk å andra sidan gör gemensam sak och skriver till finansminister Anders Borg för att inspirera honom till rätt beslut i den kommande handlingsplanen för svensk sjöfart. Finansdepartementet har skickat vidare skrivelsen till näringsdepartementet. I skrivelsen upprepas de välkända kraven på att få samma konkurrensvillkor som i våra europeiska grannländer, tonnageskatt och lägre avgifter. Däremot nämns inget om det tidigare kravet från redarsidan om ett svenskt internationellt skeppsregister, SIS. Istället talar förbunden i skrivelsen om att om bara regeringen lovar förändringar av skattelagstiftningen så ska arbetsmarknadens partner komma överens.”Vi parter som undertecknat denna skrivelse ser flera möjligheter att kunna vidareutveckla den modell som vi nu använder, till exempel med så kallade TAP-avtal för att sänka rederiernas personalkostnader.”

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]r.”

– Det kommer inte att bli 100 procent TAP som redarna tidigare velat och inte 50 procent TAP som vi har idag och som vi har velat behålla. Vi får justera lite från båda sidor, säger Kenny Reinhold på SEKO Sjöfolk som är nöjd med det nya förhållandet mellan organisationerna.

– Vi har egentligen alltid varit överens om allting utom det här med SIS och nivån i TAP, nu visar vi det, säger Kenny Reinhold.

Om Sjöarbetskonventionen införs i svensk lag lovar parterna dessutom nya svenska arbetstillfällen.”Våra förslag bidrar här även till att öppna en arbetsmarknad som annars är stängd för svenska sjömän.”Arbetsmarknadens parter önskar sig också en utvidgad 183-dagarsregel, regeln som innebär att inkomst av anställning på ett utländskt fartyg under vissa förutsättningar är skattefri i Sverige, för anställda på lastfartyg samt att ansvaret för ”socialförsäkringar, pensioner m.m. helt lyfts över på parterna”. Med denna gemensamma skrivelse kan man nu säga att arbetsmarknadens partner tagit det steg utredaren Jonas Bjelfvenstam hösten 2010 sa åt dem att ta och som senare upprepats av regeringen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]