Redare vill förlänga Absalons uppdrag i Somalia

Danmarks Rederiforening har sjösatt en lobbykampanj bland danska politiker för att förlänga fregatten Absalons uppdragstid i Adenviken. Danmarks Rederiforening menar att det är av största vikt att den danska handelsflottan får fortsatt beskydd av ett danskt krigsfartyg.– Pirataktiviteterna har gått upp igen och våra sjömän behöver fortsatt skydd, säger Jan Fritz Hansen, vice vd i Danmarks Rederiforening.Det är kostsamt att ha Absalon på plats, fram tills nu har den danska marinen spenderat DKK 73 miljoner på uppdraget under en niomånadersperiod. Enligt ursprungsplanen var det tänkt att Absalon skulle operera under en sexmånadersperiod till en kostnad på DKK 47 miljoner.