Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Politik | RoRo

”Reaktion på positiva signaler”

Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström ser etableringen av Wallenius SOL som ett tecken på att sjöfartens aktörer tror på framtiden tack vare politikens starkt positiva signaler.

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, ser bildandet av Wallenius SOL som ett tydligt tecken på att näringens ambitioner och politikens leveranser har blivit något bättre under senare år. Men, understryker han, det är lång väg kvar till kapacitetstaket:

– Det är glädjande att sjöfartens aktörer reagerar på de starkt positiva signaler som politiken skickar om att man vill att sjöfarten ska ta en större del av transporttillväxten i framtiden. När politiken under senare år levererat vissa delar som bland annat ett första tonnageskattesystem och stärkta förutsättningar för svensk flagg har man skickat tydliga signaler.

Tilltro till politiken

Enligt Rikard Engström visar sjöfarten nu, bland annat genom bildandet av Wallenius SOL, sin tilltro till politiken.

– Det är då väldigt viktigt att förutsättningarna fortsätter utvecklas åt rätt håll. Det kan ske genom till exempel att göra tonnageskatten mer inkluderande och se över de offentliga avgifterna som inte går i linje med den politiska ambitionen.

Han både tror och hoppas att den ambition och den kraft som detta visar på följs upp av politiken genom ökat fokus på att ta tillvara den möjlighet sjöfarten erbjuder avseende avlastning av landinfrastruktur, trafiksäkerhet, miljö- och klimatnytta samt möjligheten för ett stärkt totalförsvar.

– De första stegen på denna resa är tagna, låt oss fortsätta den tillsammans!