Fotograf: DNV

Kategori: Regelverk

RCC-operatörer får egen kompetensstandard

DNV har tagit fram det som uppges vara den första kompetensstandarden för operatörer i fjärrkontrollcenter för fartyg.

Den kompetensstandard för operatörer i fjärrkontrollcenter (RCC) för fartyg som klassningssällskapet DNV nu introducerar stöds av en ny rekommenderad praxis för ett certifieringssystem för RCC-operatörer (RCCO). Sammantaget utgör de ett ramverk för utbildning, bedömning och certifiering av personal som arbetar i sådana fjärrkontrollcenter som stödjer eller hanterar operationer till havs.

DNV uppger att det är viktigt att säkerställa att fjärrkontrollerade och autonoma fartyg opereras på en likvärdig säkerhetsnivå. Trots att de tekniska lösningarna redan existerar har kompetenskraven inte definierats för den personal som övervakar, stödjer och kontrollerar dessa fartyg.

I samarbete med experter

Den nya DNV-kompetensstandarden och den rekommenderade praxisen har utvecklats i samarbete med Kongsberg Maritime, Wilhelmsen, Universitetet i Sørøst-Norge och norska Sjøfartsdirektoratet.

– Att säkerställa att landbaserad personal är förberedd för autonoma, fjärrstyrda eller fjärrunderstödda operationer till sjöss är en stor utmaning. När det gäller en bredare tillämpning av dessa tekniker är förtroendet för systemen och de personer som hanterar dessa operationer av största betydelse. Det är därför vi är nöjda över att ha utvecklat denna rekommenderade praxis tillsammans med experter från hela branschen. En bred expertis var avgörande för att utforma ett enhetligt och kontrollerat tillvägagångssätt för utbildning, bedömning och certifiering av RCC-operatörer, säger Torsten Schröder, SeaSkill Service Manager, Competence & Learning, DNV Maritime, i ett pressmeddelande.

Vägledning

Den rekommenderade praxisen DNV-RP-0323 ger vägledning för de center som utexaminerar RCC-operatörer och utfärdar personalcertifikat. Den täcker också kompetensuppbyggnadsprocessen för kandidater innan de genomför ett RCCO-prov.

DNV SeaSkill-standarden ST-0324 utgör grunden för processen. Den listar nödvändiga kompetenser för operation av autonoma eller fjärrstyrda och/eller stödda fartyg. Den omfattar även kompetens inom nödhantering och resurshantering inom ett fjärrkontrollcenter, kommunikation med tredje part och interaktion mellan människa och maskin.