Fotograf: STX Finland

Kategori: Skeppsbyggnad

Raumovarvets saga all

Idag kom beskedet som man väntat på redan en tid – STX Finland lägger ned verksamheten vid Raumovarvet och koncentrerar sig på att utveckla Åbovarvet.

STX Finland inleder en omfattande omstrukturering för att säkerställa den fortsatta varvsverksamheten och samtidigt hela marinindustrins existens i Finland. Den kraftfullaste åtgärden blir att lägga ned verksamheten i sin nuvarande form vid varvet i Raumo. Den framtida efterfrågan väntas inte räcka till för lönsam drift av varven i både Åbo och Raumo. Därför koncentreras verksamheten till Åbo.

Vill bryta ond cirkel

De enhälliga besluten om strukturomvandlingen togs av styrelsen för STX Finland Oy söndagen den 15 september. Besluten stöds även av den koreanska huvudägaren STX Business Group.

– De beslut som vi nu har tagit baserar sig på en realistisk bedömning av företagets nuvarande tillstånd och framtida marknadsutsikter. Med dessa beslut bryter vi en sex år lång ond cirkel av förlust och skapar förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet, kommenterar Jari Anttila, vice vd för STX Finland Oy.

Varvsföretaget har en längre tid aktivt sökt nya lösningar för att rädda finländsk varvsindustri. STX Finland har kämpat med dålig lönsamhet och brist på beställningar. Nu vill man definitivt få ett slut på den osäkerhet som har präglat verksamheten under flera år. 

Oförändrad produktportfölj

Nedskärningarna uppges varken minska STX Finlands utbud eller volym. Åbovarvet kan bygga alla de typer av fartyg som STX Finland hittills har byggt, inklusive specialfartyg för arktiska förhållanden som isbrytare. 

Åtgärdspaketet berör STX Finlands personal i både Raumo och Åbo. På de två varven reduceras antalet arbetstillfällen med sammanlagt 700 manår fram till slutet av juni 2014.

– Det är beklagligt att vi är tvungna att ta till så drastiska beslut som drabbar Raumovarvet speciellt hårt. Alternativet skulle ha varit att köra ned den finländska varvsindustrin, vilket skulle ha satt punkt för vår 300-åriga historia av skeppsbyggnad, säger Jari Anttila.

STX Finland sysselsätter i nuläget omkring 1.350 personer i Åbo och drygt 700 personer i Raumo. Vidare äger STX Finland hälften av Arctech Helsinki Shipyard Oy i Helsingfors som har 400 anställda.