Rättslig utredning av ”Kleine Familie”-olyckan

Malta, som är flaggstat för norskägda ”Sichem Pandora” har beslutat att inleda en rättslig utredning av olyckan den 5 januari då den franska fiskebåten ”Kleine Familie” sjönk och fem franska fiskare förlorade livet. Avsikten är att klarlägga om den norska tankern var inblandad eller ej. Hittills har bara få uppgifter kommit ut från den haveriutredning som pågår i Frankrike. Kemtankern är dock fortfarande kvarhållen i Dunkerque.