Rättelse: Sex avgångar till Ghent

Med anledning av notisen om rekordveckan på DFDS Tor Lines EuroBridge i förra nyhetsbrevet, SST 25/05, kan vi meddela att rederiet har sex avgångar i veckan till Ghent och inget annat.