Rättelse angående StatoilHydro och NOx-reducering

I förra veckan skrev vi att StatoilHydro har skrivit kontrakt om att chartra fyra fartyg som ska operera på den norska kontinentalsockeln. Tre av fartygen har dieselelektrisk framdrift och katalysator, vilket reducerar NOx-utsläppen med 90 procent, alltså inte CO2 som vi felaktigt skrev.