Rättegång mot pirater inledd

I går inleddes rättegången mot sju misstänkta somaliska pirater som greps av det svenska marina förbandet under deras tjänstgöring inom Operation Atalanta. Piraterna greps i slutet på maj i samband med ett kapningsförsök av grekiskflaggade bulkfartyget M/V Antonis. Först den åttonde juni kunde piraterna överlämnas till Kenya enligt EU-avtal. Representanter från den svenska marinen finns på plats för att vittna, däribland örlogskapten Fredrik Edwardson som skrivit flera rapporter om EU-operationen i Adenviken för Svensk Sjöfarts Tidning, senast i nummer 8.