Rätt om böter för oljespill

Det var ”Trans Arctic” – Bergenbaserade Seatrans produkttanker – som orsakade ett oljespill i Biscayabukten i mars i fjol. I måndagens nyhetsbrev fick fartyget fel namn. I övrigt bör tilläggas att det var en domstol i Bergen som dömde rederiet att betala NOK 2,8 miljoner i böter.