Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Folk/företag | Miljö | Politik

Rapportsläpp om hållbar sjöfart

Sju förslag för en mer hållbar sjöfart presenterades av Gröna Städer på onsdagen inför sjöfartspolitiker, myndigheter och bransch. De flesta positiva, men inte alla.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tiva, men inte alla.  

I den 50-sidiga rapporten, som den tvärsektoriella och ideella organisationen Gröna Städer står bakom i samarbete med Niras, konstateras bland annat att sjöfarten är energieffektiv, underutnyttjad och behöver synliggöras mer. Rapporten presenterades i en lokal i Riksdagshuset på onsdagen. 

Ett underlag

De sammanfattande sju punkterna, ”som bör genomföras omgående” är att regeringen tillsätter en statlig utredning om hur en mer hållbar sjöfart skapas och att mer forskningsmedel för långsiktiga ramprogram skjuts till. Vinnova ska få sjöfartsöronmärkta medel och Sjöfartsverket ska delas upp i två delar; en anslagsfinansierad och en del med tjänster som finansieras av användarna. Man vill se miljödifferentierade avgifter som gör att ”miljöfartyg” inte behöver betala farledsavgifter och de som gör något för att minska sitt klimatavtryck får betala mindre. En ny avgiftsmodell som uppmuntrar till mer sjöfart ska tas fram och som sista punkt betonar man att sjöfarten generellt sett behöver mer investeringsmedel.

– Jag tycker man ska se rapporten som ett underlag och idéer som man kan ta med i sina egna arbeten. Vi hävdar på inget sätt att detta är den ultimata rapporten över hållbar sjöfart, sade Lars Eriksson från Gröna Städer och lyfte bland annat fram den svenska, i jämfört med övriga nordiska länders, låga forskningspeng och svenska politikers lätträknade motioner och interpellationer om sjöfarten.

– Där behöver man skruva upp tempot, politikerna behöver bli mer aktiva i sjöfartsfrågorna, betonade han. 

Sjöfartsverket i två delar

Anna Löfmarck, samhällsanalytiker från Niras, konstaterade bland annat att sjöfarten i vissa hänseende är betydligt bättre än andra transportslag, men att den ändå behöver bli grönare, inte minst vad gäller svavelutsläppen. Kostnaden för detta skulle kunna uppgå till cirka 480 miljoner kronor om året. Siffran baserar hon på Trafikanalys uträkning om att en omställning kostar 1,5 miljoner per fartyg och att det finns 310 fartyg i den svenska handelsflottan. Ett omorganiserat Sjöfartsverket skulle kunna lösgöra medel för detta, enligt Löfmarck.  

– Sjöfartsverket tar in mer i farledsavgifter än det kostar att hålla farlederna i skick. Därför tänker vi oss en ny typ av finansiering av olika delar av Sjöfartsverket. På det sättet skulle man kunna sänka farledsavgifterna. Och de avgifter man tar ut kan fungera mer som ett vapen i en grön omställning. Men några detaljerade förslag har vi inte. 

Unik myndighet

Flera politiker i trafikutskottet närvarade vid träffen, bland annat Jens Holm (V), ordförande i utskottet, som tycker att rapporten innehåller många bra förslag. 

– Jag tycker det är uppenbart att ambitionerna finns i branschen, men det behövs mer av statlig och politisk styrning, både piska och morötter. Till exempel ett investeringsstöd för hållbara drivmedel och andra innovationer som minskar utsläppen är viktigt. Jag tror också att det system vi har i dag med lots- och farledsavgifter slår helt fel. Så här behandlar vi inte andra sektorer. Andra myndigheter är heller inte nästan helt självfinansierade på avgifter, men så är det med Sjöfartsverket. 

Anders Åkesson (C) sitter både i trafikutskottet som vice vd och är en del av kommittén. 

– Jag tycker det är en bra rapport. Jag har inte skrivit men jag har läst. Det bästa med den är att den inte gör det klassiska felet att den kastar skit på andra transportslag. 

Första framträdandet

Trafikverkets nya samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Pia Berglund gjorde ett av sina första offentliga framträdanden vid släppet i riksdagen i Stockholm. 

– Jag blev inbjuden till Gröna Städer innan jag ens börjat mitt första jobb, det är jag glad för. Den här rapporten kommer också lägligt eftersom jag nu ska ta fram en handlingsplan och jobba med den i sex år. Denna handlingsplan ska jag lämna in den 31 maj. Mitt uppdrag är att ta emot såna här rapporter.   

Pia Berglund tycker att kommittén i rapporten är modiga.

– Ni säger saker som vi andra kanske inte vågar. Jag tycker det är bra att ni utifrån kommer in och säger varför gör ni inte så här eller varför har ni valt att organisera det så här. Jag tycker också det är små saker som kan göra skillnad snabbt. Ni nämner till exempel mängdrabatt. Jag vet att det går tomma fartyg från Norrbotten och söderut som åker förbi massor av hamnar, godset går istället i lastbilar genom Stockholm. Det måste vi lösa och det stämmer också väl överens med Svensk Sjöfart och Fossilfritt Sverige utspel nyligen om att den nationella sjöfarten ska bli fossilfri redan 2045. 

Ekonomiskt och socialt

Hon påpekar också att det gäller att tänka på hela hållbarhetskedjan. 

– I mitt förra jobb på Svensk Sjöfart kunde folk säga att ni är så försiktiga och för snälla. Men det är så man gör i näringslivsvärden, man förhåller sig till världen så som den ser ut. Jag tror i grunden det är bra, för ska en överflyttning till sjöfart lyfta så behöver nog också de marknadsmässiga förutsättningarna finnas för det. Det gäller att få det hållbart även ekonomiskt och socialt.

Det faktum att Gröna Städer inte består av några sjöfartsexperter bekymrar inte Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket som också fanns på plats. 

– Jag gillar samhällsutveckling och det som handlar om hela Sveriges konkurrenskraft. Jag tycker ni har gjort det bra, det är svåra frågor.  

Hon lyfte bland annat betydelsen av att även få med de offenliga hamnarna i dessa frågor. 

– Det är där kostnaderna finns. I dag kan man göra jättemycket genom att dela information och digitala anlöp. Vi behöver optimera hamnarnas samlade värden. 

Saknar helhetssynen

Fredrik Larsson, Svensk Sjöfarts miljö- och klimatexpert, fanns också på plats i Stockholm under rapportsläppet. Han ser dock vissa problem med rapporten.

– Detta är ett intressant initiativ i det avseendet att de har en ny infallsvinkel. Men de sätter endast fokus på några frågor. Man gör inte sjöfarten hållbar endast genom att ta bort farledsavgiften eller ändra organisationsformen för Sjöfartsverket. Jag saknar det breda perspektivet, säger han och påpekar att Svensk Sjöfart inte haft någon insyn i arbetet med rapporten. 

– Vi har inte fått veta något om arbetet. Jag fick rapporten nu på morgonen och har inte hunnit gå igenom den riktigt. Men det är positivt att sjöfarten diskuteras och att politikerna är här. Där har det hänt något den senaste tiden. 

Kommittén

Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart – som bildats inom ramen för Gröna Städer och som står bakom rapporten – består, förutom av Leif Zetterberg och Lars Eriksson från Gröna Städer, av Carola Alzén, vd för Mälarhamnar, Karolina Boholm, transportdirektör för Skogsindustrierna, Anna Löfmarck, samhällsanalytiker på Nivas, Johan Röstin, vd på ForSea, Ann-Catrine Zetterdahl, tidigare GD på Sjöfartsverket och riksdagsledamot Anders Åkesson (C).

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]