Stämpelskatten är ett hinder för att flagga svenskt, enligt en undersökning från Blå Tillväxt.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

Rapport: Stämpelskatten hinder för svensk flagg

70 procent av rederierna i Sverige menar att stämpelskatten är ett hinder för att flagga svenskt. Det visar en enkät från Blå Tillväxt.
I april genomförde sjöfartssamarbetet Blå Tillväxt en digital undersökning, där en enkät skickades till samt­liga av Svensk Sjöfarts 55 medlemsrede­rier. 26 av dem besvarade enkäten, och resultaten presenteras i rapporten ”Stämpelskattens påverkan på svensk konkurrenskraft” som publicerades under torsdagen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]s till samt­liga av Svensk Sjöfarts 55 medlemsrede­rier. 26 av dem besvarade enkäten, och resultaten presenteras i rapporten ”Stämpelskattens påverkan på svensk konkurrenskraft” som publicerades under torsdagen.

Cirka 70 procent av dem som besvarat enkäten menar att stämpelskatten är ett ganska eller mycket stort hinder för att flagga svenskt, skriver Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

En förändring av stämpelskatten skulle därför kunna öka antalet svenskflaggade fartyg och samtidigt leda till en mer miljö- och klimatvänlig sjöfart, menar Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

– För en viss typ av fartyg kan det kosta över 7 miljoner att flytta fartyget till den svenska flaggan – och detta är inte det enda exemplet. Om man ersätter stämpelskatten med en stämpelavgift som täcker de faktiska kostnaderna för det administrativa arbetet som Transportstyrelsen utför när ett fartyg vill flagga svenskt, skulle betydligt fler rederier göra det. En sådan förändring skulle också leda till att miljö- och klimatvänliga fartyg, som kostar mer och därför får betala mer skatt i det nuvarande systemet, inte längre skulle straffbeskattas för sitt klimatarbete, säger Rikard Engström i pressmeddelandet.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk, säger i ett uttalande att det är nödvändigt för Sveriges konkurrenskraft att ännu fler jobbar inom sjöfarten.

– Rapporten visar att en ändring av stämpelskatten är en tämligen enkel åtgärd som skulle få stora positiva effekter på hela Sverige och vi hoppas att beslutsfattarna tillvaratar denna lågt hängande frukt.

I rapporten ges en internationell jämförelse, vilken visar att Sverige är nästan helt ensamma om att ha en stämpelskatt.

– Detta kan vara en förklaring till att den svenska flaggan ses som betydligt mindre konkurrenskraftig än exempelvis Danmark och Finland som inte har stämpelskatt. Vi ser i enkäten att vi har gått miste om cirka 60 fartyg som funderat på att flagga svenskt de senaste fem åren, på grund av de svenska villkoren. Det är alldeles för många och vill vi inte gå miste om ännu fler bör en förändring ske så snart som möjligt, säger Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen, i pressmeddelandet.

Rapporten visar att den svenska handelsflottan under lång tid har minskat drastiskt, från 235 fartyg till 89 mellan 2003 och 2017. Då vände det för första gången på länge, och i slutet av 2018 fanns 100 svenskflaggade fartyg. Detta trendbrott är enligt rapporten ett resultat av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten har förbättrats.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]