Runt 90 procent av dem som har svarat på enkäten arbetar inom kryssningssektorn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Arbetsmiljö

Enkät om diskriminering – ”Chockerande siffror”

En internationell undersökning bland kvinnliga ombordanställda avslöjar utbredd diskriminering och frekvent förekomst av sexuella trakasserier. I rapporten beskrivs siffrorna som chockerande.
1.128 kvinnor från 78 länder har besvarat en enkät i en undersökning gjord av Wista International, Iswan, Anglo Eastern och International Chamber of Shipping. Undersökningen har besvarats av kvinnor som arbetar ombord.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]a som chockerande.”} /–>

1.128 kvinnor från 78 länder har besvarat en enkät i en undersökning gjord av Wista International, Iswan, Anglo Eastern och International Chamber of Shipping. Undersökningen har besvarats av kvinnor som arbetar ombord.

Handbokens omslag.
  • 60 procent av de svarande rapporterar att de har utsatts för diskriminering ombord på grund av sitt kön.
  • 66 procent rapporterar att deras manliga kollegor har ägnat sig åt att trakassera och trycka ned kvinnliga medarbetare.
  • 25 procent rapporterar att det är vanligt att fysiska och psykiska trakasserier samt intrång i privatlivet sker ombord.

Det meddelar Wista International i ett pressmeddelande.

Flest inom kryssning

De 1.128 kvinnorna som har besvarat enkäten kommer från 78 länder. Den största andelen kommer från Filippinerna (399 personer), följt av USA (98), Storbritannien (57), Sydafrika (51), Brasilien (47), Peru (36) och Indonesien (35).

Majoriteten av de svarande, ungefär 90 procent, arbetar inom kryssningssektorn. De övriga arbetar på lastfartyg, gas- och oljetankers, containerfartyg, kemtankers, bulkfartyg och bogserare.

Undersökningen samlade också in data om företagens policyer för trakasserier och mobbning, om företags- och branschjourer och om pandemins effekter på kvinnors upplevelser till sjöss. Datan ger enligt pressmeddelandet insikter om hur företag inom sjöfarten kan verka för att främja mångfald och motverka fördomar.

Mångfaldshandbok i nyutgåva

Resultatet av undersökningen publiceras i sin helhet i den nya upplagan av The Diversity Handbook, som lanseras den 26 oktober i samband med Wistas internationella konferens och årsmöte, som i år äger rum i Genève, Schweiz.

Sanjam Sahi Gupta. Foto: Sitara Shipping

Handboken kom ut första gången 2018. Arbetet med enkäten och handboken har letts av Sanjam Sahi Gupta, som grundade Wista India och har suttit i Wistas internationella styrelse under åren 2014–2021. Hon leder också Wista International Diversity Committee.

– Det finns ett stort behov av att skapa mer mångfald, inkludering och jämlikhet inom den maritima sektorn. Kvinnliga sjömän förtjänar en respektfull och säker arbetsmiljö. Den nya rapporten avslöjar oacceptabla siffror, med kvinnor som utsätts för könsdiskriminering, trakasserier och mobbning till havs. Sjöfartsnäringen lider brist på ny kompetens. Under det kommande decenniet kommer bristen på kvalificerade sjömän att bli ännu större. En av de bästa och mest effektiva strategierna för att stoppa den växande klyftan är att anta könsinkluderande policyer och en säker arbetskultur, säger Sanjam Sahi Gupta.

Läs mer om undersökningens resultat här.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]