Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Folk/företag

Ragnar Johansson tar över klubban

Ragnar Johansson från Svenska Orient Linien AB är Föreningen Svensk Sjöfarts nya ordförande, han valdes på årsmötet idag den 21 april.

Ragnar Johansson efterträder Anders Boman, Walleniusrederierna AB, som varit föreningens ordförande under fyra år och nu valdes till vice ordförande tillsammans med Lars Höglund, Furetank Rederi AB och Dan Sten Olsson, Stena AB.

Ett ärofullt uppdrag

– Det är med stolthet och respekt jag tar över rollen som ordförande för vår förening. För mig som ägnat hela mitt liv åt sjöfarten är nog detta det mest ärofulla uppdrag man kan tänka sig. Våra politiker har levererat många av de förutsättningar för sjöfartens framtid som vi efterfrågat. Nu är det upp till oss att fortsätta tillsammans med de sjöfackliga parterna att lyfta fram Sveriges möjligheter att bli en framstående sjöfartsnation, säger Ragnar Johansson.

Tre in och fyra ut

Till föreningens styrelse valdes också tre nya ledamöter: Henrik Källsson från Erik Thun AB, Ulrika Laurin från Laurin Maritime AB och Ingvar Lorensson, Rederi AB Donsötank.

Fyra ledamöter lämnar samtidigt styrelsen: Anders Källsson, Erik Thun AB, Mikael Laurin, Laurin Maritime AB och Heléne Mellquist, TransAtlantic AB.