Fotograf: Gustav Röriksson

Kategori: Folk/företag

Ragnar Johansson Årets Sjöfartsprofil

I går kväll utsågs Ragnar Johansson, vd för Svenska Orient Linien och Wallenius SOL, till Årets Sjöfartsprofil 2019.

Utnämningen av just Ragnar Johansson till 2019 års Sjöfartsprofil var inte förvånande – som initiativtagare till det i år nybildade rederiet Wallenius SOL måste han ha varit det logiska valet. Det är verkligen inte varje år ett nytt rederi föds i Sverige, ett rederi som möblerar om i det svenska och finska hittillsvarande systemet för skogstransporter.

Utvecklat sjöfarten i Östersjön

Juryns motivering lyder: 

”Ragnar Johansson har arbetat med att utveckla svensk sjöfart i olika sammanhang under många år och har bland annat varit ordförande i Svensk Sjöfart där han var med om att slutföra tonnageskatten. Som VD för SOL har han varit den drivande kraften i att utveckla sjöfarten i Östersjön under 2019 med en storsatsning på nya fartyg som byggs med miljöklok teknik och som dessutom kommer att vara svenskflaggade. Han har dessutom verkat för att flytta gods från land- till sjötransport i Vänernområdet.”

Glad Sjöfartsprofil

Trots att Ragnar Johanssons betydelse för Wallenius SOL:s tillkomst inte nämndes i motiveringen var han en mycket glad mottagare av utmärkelsen.

– Ja, jösses ja, jag är jätteglad att bli utsedd.

Hade du på känn att valet i år skulle falla på dig?

– Nej, det var ingenting jag funderade över. Men när jag själv satt i Göta Älvklubbens styrelse och diskuterade vem som skulle bli Årets Sjöfartsprofil, fanns tanken att det skulle vara roligt att själv få utmärkelsen någon gång.

Hur kommer det sig att ett biltransportrederi som Wallenius blev SOL:s samarbetspartner i det nya rederiet?

– De har ju ingen erfarenhet av skog men lång erfarenhet av att arbeta i partnerskap. I den här branschen är det inte så vanligt. Dessutom jobbar de långsiktigt och miljömedvetet och har erfarenhet också av att bygga fartyg. Vi delar inga kompetenser utan kompletterar helt varandra.

Wallenius SOL har också nybyggen på gång?

– Ja vi har två stora rorofartyg på 30.000 dwt, isklass 1A och LNG-drift. Vi har också option på två till. Det första nybygget levereras i augusti 2021 och när de två är i full drift steppar vi upp verksamheten i Wallenius SOL. 

Hur många fartyg ska ingå i Wallenius SOL:s flotta?

– Fem stycken, varav tre är de fartyg som redan i dag drivs av Stora Enso. Utnyttjar vi optionen får vi sju fartyg. De ska alla gå i Wallenius SOL:s linjefart mellan Bottenviken, norra Tyskland och UK.

Så nu är det slut med att skogsbolagen driver egna fartyg?

– Ja, det lönar sig inte för dem. Nu blir skogsbolagen kunder till oss i stället. Deras behov av frekventa transporter blir basen för Wallenius SOL. Vi ska ha långa kontrakt och bygger en infrastruktur för skogsbolagen. Det har inte funnits förut.

Och när allt är i full drift har Wallenius SOL tagit över den trafik SOL i dag har i Bottenviken och Östersjön?

– Ja, vid 2021 års utgång ska SOL bara trafikera Medelhavet.